NORTH DISTRICT

DISTT. JUDGE / A.S.J. (INCHARGE) / A.R.C.T.

Name Designation Jurisdiction Room No.
SH. A. K. CHAWLA DISTT. JUDGE / A.S.J. (INCHARGE) / A.R.C.T. ECSPA 201

 

ADDITIONAL DISRICT JUDGE

Name Designation Jurisdiction Room No.
SH. SANJAY GARG - II ADJ-1 HMA 215
MS.  SEEMA MAINI ADJ-3 HMA 202
SH. VIMAL YADAV ADJ-4 LAC 209

P. O., MACT

Name Designation Jurisdiction Room No.
SH.  DINESH BHATT ADJ MACT 230

ADDITIONAL SESSION JUDGE

Name Designation Jurisdiction Room No.
MS. ANJU BAJAJ CHANDANA SP. ASJ NDPS 221
MS. BIMLA KUMARI ASJ F.T.C. 272
MS.  MADHU JAIN ASJ-3 TADA/POTA/MCOCA 222

A.C.M.M. / M.M.

Name Designation Jurisdiction / Police Stations Room No.
SH. AMIT ARORA MM-4 SARAI ROHILA, GULABI BAGH 268
MS. APARNA SWAMI MM-2 KASHMIRI GATE 272
MS.  CHARU AGGARWAL MM MAHILA COURT 137
SH.  DEVINDER NAIN MM-6 MAURICE NAGAR, LAHORI GATE, 138 NI ACT 291
SH. GAGANDEEP SINGH MM-1 TIMAR PUR, BURARI 255
MS. GEETANJALI MM-4 SARAI ROHILA, GULABI BAGH, SPCA, SEED ACT 273
SH. SANDEEP GUPTA MM-1 NI ACT 288
SH.  SANJAY BANSAL ACMM-2 CBI, ROOP NAGAR, INCOME TAX ACT, COMPANY ACT, COMPANY ACT, SEBI 271
SH. SIDHATHA SHARMA MM RELIEVER JUDGE 148
SH.  TARUN YOGESH MM-3 SADAR BAZAR, SABZI MANDI 266
SH. VIPLAV DABBAS MM-2 NI ACT 294
 

CIVIL JUDGE / RENT CONTROLLER

Name Designatin Room No.
SH. AJAY KUMAR PANDEY CJ-6 264
MS. AANCHAL CJ-5 231
SH. DEVINDER KUMAR SHARMA ARC 286
MS. MANISHA KHURANA CJ-4 247
SH. NARESH KUMAR MALHOTRA JSCC/ASCJ/GJ 119
SH.  RAKESH KUMAR-I CCJ / ARC 241
MS. RUCHIKA SINGLA CJ-1 289
SH. SANJIV KUMAR MALHOTRA SCJ/RC 35
SH. VIKRAM CJ-2 218
SH. VINOD KUMAR GAUTAM ARC/ACJ 229